Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
Thành tựu và định hướng
Tư liệu chuyên ngành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thực hiện Chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau tại Công văn số 4029/UBND-NĐ ngày 20/6/2016 về việc giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Ngày 17/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện bước 7 và 8 thuộc Dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 tại hội trường sở. Ông Phan Văn Minh - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có 50 khách mời là đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Xây dựng; các Chi cục: Thủy lợi, Kiểm lâm, Thủy sản, Trồng trọt và bảo vệ thực vật; các Trung tâm: Quản lý khai thác các công trình thủy lợi, Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn; UBND các huyện; các phòng: TN&MT, NN&PTNT các huyện cùng một số đơn vị có liên quan.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu