Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
Thành tựu và định hướng
Tư liệu chuyên ngành
Thông tin tuyên truyền
Cải cách hành chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2595/UBND- NNTN ngày 05/4/2017 về việc di dời Trại giống vật nuôi và trụ sở Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Sáng ngày 26/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp nghiên cứu, chọn địa điểm và quy mô phù hợp để di dời Trại giống vật nuôi và trụ sở Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Ông Phan Vân Minh – Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Từ ngày 09 đến ngày 12/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Sử dụng GIS trong quản lý biển và hải đảo” tại hội trường Sở. Tham dự tập huấn có ông Đặng Hữu Lạc - Phó Giám đốc Sở cùng 41 học viên là đại diện các sở, ngành, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường 06 huyện ven biển và cán bộ, công chức quản lý về biển và hải đảo của 24 xã ven biển.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Tin Vắn
Skip portlet Portlet Menu