Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
Thành tựu và định hướng
Tư liệu chuyên ngành
Thông tin tuyên truyền
Cải cách hành chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thực hiện Chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau tại Công văn số 4029/UBND-NĐ ngày 20/6/2016 về việc giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Ngày 01/3/2017, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức lớp tập huấn sử dụng thiết bị quan trắc tự động và phần mềm Driver office quản lý dữ liệu quan trắc. 

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu