Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau tại Công văn số 5900/UBND-NĐ ngày 29/10/2015 về việc giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu C – Khu liên hiệp thể dục thể thao phường 9, thành phố Cà Mau.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Nhằm đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước một cách tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngày 23/8/2016, tại phòng họp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các bước 1,2 và 3 thuộc Dự án: “Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Cà Mau đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2045” do đơn vị được giao trực tiếp thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau là Trung tâm – Kinh tế tài nguyên nước; lập quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Cà Mau là Viện Kỹ thuật Biển thuộc Viện Kỹ thuật Biển thược Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam. Ông Trịnh Văn Lên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội thảo cùng với đai diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Tin Vắn
Skip portlet Portlet Menu