Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sáng ngày 11/02/2015, tại Phòng họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2020 với chuyên đề: “Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai”. Chủ trì Hội thảo: ông Nguyễn Văn Ba – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau; Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở văn hóa – Thể thao và du lịch; Sở Khoa học và công nghệ; Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cà Mau; UBND huyện Ngọc Hiển, Năm Căn và Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Nước là yếu tố cơ bản, thiết yếu không thể thiếu trong việc duy trì sự sống và mọi hoạt động của con người cho sự phát triển bền vững. Do vậy, hàng năm các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Ý nghĩa của ngày Nước Thế giới năm 2015 với chủ đề “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững” hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng về mối liên hệ giữa phát triển bền vững và tài nguyên nước.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu