Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sáng ngày 11/02/2015, tại Phòng họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2020 với chuyên đề: “Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai”. Chủ trì Hội thảo: ông Nguyễn Văn Ba – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau; Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở văn hóa – Thể thao và du lịch; Sở Khoa học và công nghệ; Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cà Mau; UBND huyện Ngọc Hiển, Năm Căn và Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Ngày 30/01/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu