Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách
Thành tựu và định hướng
Tư liệu chuyên ngành
Thông tin tuyên truyền
Cải cách hành chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2595/UBND- NNTN ngày 05/4/2017 về việc di dời Trại giống vật nuôi và trụ sở Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Sáng ngày 26/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp nghiên cứu, chọn địa điểm và quy mô phù hợp để di dời Trại giống vật nuôi và trụ sở Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Ông Phan Vân Minh – Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 

    Ngày 01/3/2017, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức lớp tập huấn sử dụng thiết bị quan trắc tự động và phần mềm Driver office quản lý dữ liệu quan trắc. 

Tin liên quan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Tin Vắn
Skip portlet Portlet Menu